Szablak przepasany Sympetrum pedemontanum


 • ŻURAWLEW P., PAWLAK S., DOLATA P.T. 2010. Dane o występowaniu szablaka południowego Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) i szablaka przepasanego S. pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) w Południowej Wielkopolsce i na ziemi wieluńskiej
  Data on the occurrence of the Southern Darter Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) and the Banded Darter S. pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) in the Southern Great Poland and in the Wieluń Land
  Odonatrix 6(1): 30–32
  pdf
 • ŻURAWLEW P., PIECUCH T. 2013. Stanowisko Sympetrum pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) na Wysoczyźnie Kaliskiej (Południowa Wielkopolska)
  Site of Sympetrum pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) in the Wysoczyzna Kaliska (Southern Wielkopolska)
  Odonatrix 9(1): 29–30
  pdf