XVIII Sympozjum Odonatologiczne
w Piotrowicach

na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
16-19 czerwca 2022 r.


Na podstawie korespondencji i rozmów telefonicznych z wieloma uczestnikami wykonała nieobecna na Sympozjum Ewa Miłaczewska. Opatrzone zostało ono zdjęciami: Pawła Buczyńskiego, Bogusława Daraża, Magdaleny Jędro, Ewy Rauner-Bułczyńskiej, Anny Rychłej, Agnieszki Tańczuk oraz dwóch panów: Adama Tarkowskiego i Pawła Mazurkiewicza, którzy robili zdjęcia posługując się dronem na etapie przygotowań do Sympozjum w maju.


 
 

W tym roku Organizatorami Sympozjum są Adam Tarkowski i Paweł Buczyński.

Większość uczestników zjawia się na miejscu w czwartek 16 czerwca. Najwcześniej, wczesnym popołudniem, pojawiają się koledzy ze Słowińskiego Parku Narodowego (Małgorzata Goc, Magdalena i Grzegorz Jędrowie) i Grzegorz Tończyk. Wykorzystując krótki czas do przyjazdu kolejnych uczestników wybierają się na wycieczkę nad stawy Czaplak położone na północ od Piotrowic, jest to stanowisko nr 1 na mapie obok. Nad stawy te wrócą jeszcze z całą sympozjalną ekipą w niedzielę 19 czerwca rano. Wówczas przyjdzie czas na szersze omówienie tego stanowiska. Tymczasem nad stawy dochodzą tą piękną drogą pod starymi dębami, młodszymi jednak od znajdującego się w pobliżu w leśnictwie Szprotawka jednego z najstarszych w Polsce około 750-letniego dębu Chrobry, który po podpaleniu przez wandali w 2014 roku stopniowo zamierał, aż wreszcie w roku 2020 nie wypuścił już liści.

 

(foto Magdalena Jędro)


 

Na zdjęciu wszyscy uczestnicy Sympozjum — od lewej: Paweł Czechowski, Grzegorz Tończyk, Wojtek Górka, Maciej Górka i Jaś Górka, Paweł Buczyński, Ewa Rauner-Bułczyńska, Adam Tarkowski, Agnieszka Tańczuk, Ryszard Orzechowski, Alicja Miszta, Małgorzata Goc, Anna Rychła, Bogusław Daraż, Alicja Dubicka, Magdalena Jędro i Grzegorz Jędro
(foto Bogusław Daraż)

Czwartek 16 czerwca 2022 r.

   
 
Zakwaterowanie i wyżywienie mamy w gospodarstwie agroturystycznym „Kobanhof”. Ewa Rauner-Bułczyńska i Agnieszka Tańczuk przed domkiem, w którym mieszkały.
(foto Adam Tarkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Fragment wnętrza pięcioosobowego pokoju. Żadna z pań nie jest kibicką Borusii Dortmund.
(foto Agnieszka Tańczuk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
W oczekiwaniu na kolejnych przyjezdnych uczestnicy gromadzą się na rozmowy przy stole. Od lewej siedzą: Alicja Dubicka, Magdalena Jędro, Agnieszka Tańczuk, Grzegorz Tończyk i Bogusław Daraż.
(foto Ewa Rauner-Bułczyńska)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Po drugiej stronie panowie — od lewej: Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro oraz „stary” Prezes Paweł Buczyński i „nowy” Prezes Adam Tarkowski.
(foto Ewa Rauner-Bułczyńska)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Piątek 17 czerwca 2022 r.


 
Stanowisko nr 2 to rezerwat Borówki, są to torfowiska sfagnowe, częściowo otwarte, częściowo zarośnięte lasem. Przesuszone. Tu z powodu ograniczenia ilości odwiedzających osób wchodzą tylko Anna Rychła i Agnieszka Tańczuk.
(foto Agnieszka Tańczuk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Rezerwat jest cennym stanowiskiem florystycznym o dużej liczbie gatunków chronionych. Na torfowisku pięknie wyglądają białe. puszyste nasiona wełnianki.
(foto Agnieszka Tańczuk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Spotyka się też rosiczki okrągłolistne, modrzewnice i wiele innych roślin bagiennych — natomiast charakterystycznych dla takiego środowiska ważek brak.
(foto Anna Rychła)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Agnieszka Tańczuk na torfowisku Borówki.
(foto Anna Rychła)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Stanowisko nr 3 Zespół sześciu zbiorników powstałych wskutek eksploatacji torfu. Zdjęcie lotnicze zostało wykonane z drona w długi weekend majowy podczas przygotowywania Sympozjum.
(foto Adam Tarkowski i Paweł Mazurkiewicz)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Ekipa nad jedną z torfianek. W głębi Wojtek Górka z siatką, za nim Jaś Górka, następnie Ewa Rauner-Bułczyńska i Adam Tarkowski, koło dzewa Paweł Czechowski, Grzegorz Tończyk i Bogusław Daraż oraz Ryszard Orzechowski.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Jest to zespół sześciu bardzo ładnych zbiorników dystroficznych.
(foto Ewa Rauner-Bułczyńska)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Są one otoczone lasem, są to sosnowe bory bagienne i brzeziny bagienne.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Do jednych łatwo podejść po suchym obszarze, inne otoczone są grząskim obszarem podmokłym.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Jedne i drugie ogromnie malownicze — przewidywane jest stworzenie tu rezerwatu. Spotykamy tu więcej gatunków ważek.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Stanowisko nr 4 Często ciekawe miejsca odkrywa się zupełnie przypadkowo tak, jak torfowisko przy drodze, na północ od Rezerwatu Borówki. Nie wszyscy zdecydowali się na eksplorację tego podmokłego terenu, ale było warto. Na zdjęciu wkraczający na torfowisko śmiałkowie.
(foto Agnieszka Tańczuk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Torfowisko przejściowe znajduje się przy drodze przeciwpożarowej na północ od rezerwatu Borówki. Jest to torfowisko prawdopodobnie źródliskowe. Tu spotykamy bardzo duże populacje Pyrrhosoma nymphula i Orthetrum coerulescens.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Na torfowisku stoją białe pnie martwych brzóz.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Jest tu mokro i grząsko. Tuż obok znajduje się Stanowisko nr 5 — rów z wodą, na którym jednak nikt nie zrobił zdjęcia, ale dane odonatologiczne szczęśliwie zostały zanotowane.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Stanowisko nr 6 strumień Czarna Woda na skraju łąk na zachód od wsi Wierzbowa, na północ od rezerwatu Borówki.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Uregulowany, z bogatą roślinnością szuwarową, niemal bez wody — dno wilgotne i tylko miejscami ze stagnującą wodą. Dużo ochry żelazowej.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Stanowisko nr 7 zbiornik przeciwpożarowy położony na zachód od wsi Wierzbowa na zdjęciu wykonanym w maju z drona.
(foto Adam Tarkowski i Paweł Mazurkiewicz)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Duzy zbiornik w typie jeziorka eutroficznego, większa część z wąskim pasem szuwaru, tylko jeden brzeg jest szerzej porośnięty i na tym jednym brzegu szuwar „rozlewa się” dodatkowo na wypłycenie w formie dość zwartego łanu skrzypów.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Nymfeidy na powierzchni zbiornika pzeciwpożarowego.
(foto Paweł Buczyński)
   
 
Stanowisko nr 8 Wąski. śródleśny potok Topolnik płynie na północ od wsi Wierzbowa na skraju lasu i zatorfienia. Niestety i on jest prawie pozbawiony wody.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Miejscami na brzegach strumienia roślinność jest zupełnie wypalona słońcem. To nasz ostatni przystanek tego dnia. Wracamy do Piotrowic na obiadokolację.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Wyżywienie mamy w restauracji Kobanhof.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Ekipa przy obiadokolacji, na pierwszym planie Maciej Górka z synami i Ewa Rauner-Bułczyńska.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Na początku obrad mamy uroczystość. Trzydziestolecie badań nad ważkami obchodzi Paweł Buczyński, a poza tym kilka dni temu obchodził urodziny. Otrzymuje więc pamiątkowy prezent.
(foto Ewa Rauner-Bułczyńska)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Alicja Miszta obchodzi dwudziestą rocznicę „współżycia z ważkami” i również, z tej okazji, otrzymuje prezent.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Rozpoczynają się prezentacje przygotowanych przez Kolegów referatów. W piątkowy wieczór słuchamy:
Paweł Buczyński — Ważki (Odonata) Drawieńskiego Parku Narodowego;
Agnieszka Tańczuk — Co jedzą ważki — fotorelacja;
Grzegorz Tończyk — Obserwacje ważek (Odonata) w Macedonii — wiosna 2022;
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Po kolejnych referatach dyskutujemy.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Gościem naszym jest dzisiaj redaktor Piotr Słowiński z Radia Wrocław, któremu wywiadów udzielają Maciej Górka, Adam Tarkowski, Paweł Buczyński i widoczny na zdjęciu Grzegorz Tończyk — kliknij tu.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Maciek Górka pokazuje nam swoje prace graficzne.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Grzegorz Jędro rozpalił grill i zaczął szykować imprezkę...
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zapach wkrótce ściąga coraz większe grono i jak zwykle zaczynają się rozmowy do późnego wieczora.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Sobota 18 czerwca 2022 r.


 
Rano spotykamy się koło Ostaszowa z Markiem Cieślakiem, dyrektorem Oddziału Legnica Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Udajemy się razem w dolinę Szprotawy.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Stanowisko nr 9 to znajdujące się na łące, długie, ale wąskie starorzecze Szprotawy.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Starorzecze jest bardzo bogate w roślinność, ale miejscami wyraźnie podsychające.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Ania z miną zdobywcy, w pozycji „na Atenę” w starorzeczu Szprotawy.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Ekipa eksploratorów.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Stanowisko nr 10 rzeka Szprotawa, która przepływa obok stawów, jest dość szeroka, z wolnym nurtem, uregulowana, z bogatą roślinnością.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Szprotawa to jedyny z oglądanych przez nas cieków bez śladów wysychania.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Stanowisko nr 11 rezerwat Stawy Przemkowskie to typowe intensywnie użytkowane stawy rybne.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Stawy z szerokimi pasami szuwarów z dominacją trzciny, tylko miejscami trochę roślinności pływającej.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Stanowiska nr 12 i 13 Zagłębienie międzywydmowe niedaleko Góry Piaskowiec, na zdjęciu robionym z drona podczas prac przygotowawczych do Sympozjum.
(foto Adam Tarkowski i Paweł Mazurkiewicz)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Większy ze zbiorników jest całkowicie pozbawiony roślinności. Jest w stosunku do oglądanego na zdjęciu lotniczym znacznie wysuszony.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Mniejszy ze zbiorników ma zielonkawą wodę i rosną w nim rośliny.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Jest potwornie gorąco. Ewa Rauner-Bułczyńska wchodzi do wody dla ochłody i zatrzymuje się na bezludnej wyspie.
(foto Agnieszka Tańczuk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Stanowisko nr 14 Jędrzychówek, strumień Leszczynka na łąkach na zachód od wsi.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Wąski strumień na łące torfowiskowej, stagnujący, zabagniony, niemal bez przepływu, podeschnięty. Mozaikowo niewielkie odcinki otwarte i długie odcinki z gęstymi szuwarami.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Wieczorem, po powrocie i obiadokolacji zasiadamy znowu do obrad. Kolejne prezentacje to:
Nikola Góral — Ważki Karkonoszy — podsumowanie dotychczasowego stanu poznania oraz dane nowe,
Paweł Czechowski — Ważki (Odonata) wybranych obszarów wodnych Puszczy Rzepińskiej.
Adam Tarkowski — Ważki (Odonata) Lasów Janowskich,
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Z nieobecną na Sympozjum Nikolą Góral łączymy się internetowo.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Niedziela 19 czerwca 2022 r.
Część uczestników już wyjechała, większość jeszcze została i rankiem udała się jeszcze raz na stanowisko 1, położone nieco na północ od Piotrowic stawy rybne Czaplak.


 
Stanowisko nr 1 Czaplak — staw trwały.
(foto Agnieszka Tańczuk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Czaplak — staw astatyczny. To już ostatnia wspólna wycieczka i koniec Sympozjum. Rozjeżdżamy się do domów z nadzieją spotkania za rok w Suwalskim Parku Krajobrazowym.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 

Ważki w obiektywach uczestników Sympozjum w Przemkowskim Parku Krajobrazowym
stwierdzono 42 gatunki — tu zdjęcia tylko 12 z nich
 
 
 
Młode osobniki żagnic południowych Aeshna affinis napotkane w rezerwacie Stawy Przemkowskie (stanowisko 11).
(foto Magdalena Jędro)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Para żagnic rudych Aeshna isoceles zarejestrowana nad starorzeczem Szprotawy kolo Ostaszowa (stanowisko 9).
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Husarz władca Anax imperator sfotografowany przy torfiankach położonych na wschód od rezerwatu Borówki (stanowisko 3).
(foto Magdalena Jędro)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Smaglec ogonokleszcz Onychogomphus forcipatus zauważony przy torfiankach położonych na wschód od rezerwatu Borówki (stanowisko 3).
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia sfotografowana na strumieniem Topolnik (stanowisko 8).
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata zauważona na obszarze torfianek położonych na wschód odrezerwatu Borówki (stanowisko 3).
(foto Magdalen Jędro)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum napotkana koło zbiorników międzywydmowych (stanowiska 12 i 13).
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum latająca koło zbiorników międzywydmowych (stanowiska 12 i 13).
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Lecicha mała Orthetrum coerulescens para kopulująca na torfowisku położonym na północ od rezerwatu Borówki (stanowisko 4).
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zalotka torfowcowa Leucorrhinia dubia napotkana koło zbiorników międzywydmowych (stanowiska 12 i 13).
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum siedząca na paproci na torfowisku na północ od rezerwatu Borówki (stanowisko 4)
(foto Magdalena Jędro)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula „trójkącik” na torfowisku na północ od rezerwatu Borówki (stanowisko 4). Mówiąc językiem piłkarskim: napastnik kombinuje, jak ograć środkowego.
(foto Magdalena Jędro)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.