XVI Sympozjum Odonatologiczne
w Puszczy Niepołomickiej

Zabierzów Bocheński, 20-23 czerwca 2019 r.

relacja Ewy Miłaczewskiej opatrzona zdjęciami: Pawła Buczyńskiego, Nikoli Góral, Grzegorza Jędro, Agaty Jirak-Leszczyńskiej, Adama Tarkowskiego i Grzegorza Tończyka


 
Ośrodek Bobrowe Rozlewisko w Zabierzowie Bocheńskim — tak mieszkamy, widoczne tu cztery domki to właśnie nasza kwatera.
(foto Paweł Buczyński)
 
 

XVI Sympozjum Odonatologiczne PTE odbyło się w Zabierzowie Bocheńskim w Puszczy Niepołomickiej kompleksie leśnym położonym w odległości nieco ponad 20 km na wschód od Krakowa. Puszcza leży w widłach Wisły i Raby i zajmuje około 110 km². Organizatorami byli: Katarzyna Kusal, Paweł Buczyński i Grzegorz Tończyk. W czwartek 20 czerwca po południu zaczęliśmy gromadzić się w ośrodku Bobrowe Rozlewisko znajdującym się nad stawami rybnymi na północnym skraju puszczy. Zakwaterowani zostaliśmy w domkach widocznych na zdjęciu powyżej. Zajmowaliśmy cztery sześcioosobowe domki, ale uczestników sympozjum (członków Sekcji i gości) było w sumie około 30 osób, ponieważ niektórzy, mieszkający w Krakowie i okolicach dojeżdżali z domów; inni pojawiali się z wizytą na parę godzin.

Badania odonatofauny odbywały się tu ostatnio blisko 100 lat temu, tak więc mieliśmy za zadanie przeprowadzenie obserwacji ważek w obecnym stanie i prześledzenie zmian, które w ostatnim stuleciu nastąpiły. Stąd sympozjum miało głównie charakter terenowy. Ale pod wieczór w piątek zebraliśmy się na obradach, wygłoszono referaty, załatwiono bieżące sprawy Sekcji Odonatologicznej, w tym wybory nowego zarządu.


   
 
Widok na staw z naszego tarasu. Mieliśmy nadzieję na obrady w widocznej tu wiacie, stało się inaczej...
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Przejście na drugą stronę odbywa się po moście na pływakach.
(foto Grzegorz Tończyk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

   
 
Rozmawiamy na tarasie domku. Kropi deszcz, widać krople na powierzchni stawu, taras jest mokry, ale nam to nie przeszkadza. Na zdjęciu od lewej Ewa Miłaczewska, Alicja Miszta, Sylwia Woźniak, Mateusz Raczyński, Marta Świtała, Piotr Mikołajczuk, Paweł Czechowski, a za nim Alicja Dubicka, Bartłomiej Kusal i Grzegorz Tończyk.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Sylwia Woźniak w rozmowie z Nikolą Góral i Mateuszem Raczyńskim.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
I jeszcze raz Nikola Góral — tu rozmawia z Adamem Tarkowskim.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Nasi zeszłoroczni gospodarze Magdalena Hadwiczak i Grzegorz Jędro rozmawiają z Piotrem Mikołajczukiem.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Nie wszyscy mogą spędzać czas beztrosko, Elżbieta Dumnicka musi jeszcze chwilę popracować...
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
...a Katarzyna Kusal jako organizatorka zajęta jest biurokracją.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Piątek 21 czerwca 2019 r.


 
Rano, przed wyruszeniem na wyprawę, na pomoście możemy obserwować piękny widok... koledzy „ptasiarze” są zachwyceni, my „ważkarze” też.
Na zdjęciu od lewej: Marta Długosz, Alicja Dubicka, Igor Długosz i Paweł Czechowski.
(foto Grzegorz Tończyk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
To bączek Ixobrychus minutus, najmniejsza z naszych czapli. Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt, jako narażony na wyginięcie. Ptak ten prowadzi skryty tryb życia i niechętnie pokazuje się na otwartej przestrzeni. Ten ma tu swoje terytorium i widujemy go codziennie, nie boi się nas i dopiero próba zrobienia mu zdjęcia z odległości mniejszej niż 5 m zmusza go do niespiesznego odlotu.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Mapa Puszczy Niepołomickiej i okolic z zaznaczonymi punktami odwiedzonymi przez nas w terenie. Żółty domek koło punktu 1 stoi w miejscu zakwaterowania. Tu obserwacje prowadzone są codziennie. Punkty ponumerowano w kolejności ich odwiedzania.
(Ewa Miłaczewska)

 
Pierwsze odwiedzane miejsce to rezerwat Wiślisko Kobyle (punkt 2 i 3) w rejonie wsi Ispina. Tablica informacyjna Nadleśnictwa Niepołomice.
Tu przywitały nas chmary komarów, które później towarzyszyły nam wszędzie, nawet w ośrodku.
(foto Grzegorz Tończyk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Starorzecze Wisły — punkt 2.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Ekipa nad starorzeczem — punkt 2.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbiornik na spiętrzeniu kanału — punkt 3.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Piotr Mikołajczuk sprawdza, co w wodzie piszczy...
(foto Adam Tarkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Nikoli Góral tylko ważki w głowie...
(foto Adam Tarkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Starorzecze południowe w pobliżu wsi Ispina — punkt 4.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
To samo starorzecze z drugiej strony.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Starorzecze południowe to bardzo malownicze miejsce.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Tu spotykamy sporo gatunków ważek.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Nad starorzeczem od lewej: Katarzyna Kusal, Agata Jirak-Leszczyńska i Bartłomiej Kusal.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Nora bobra przy brzegu starorzecza.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Wisła na zachód od Ispiny — punkt 5.
(foto Grzegorz Tończyk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Ekipa w dolinie Wisły. Od lewej: Katarzyna Kusal, Grzegorz Tończyk, Agata Jirak-Leszczyńska, Monika Bobrek, Bartłomiej Kusal i Marta Świtała.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Ekipa na starorzeczu północnym w punkcie 6. Od lewej: Bartłomiej Kusal, Mateusz Raczyński, Katarzyna Kusal, Franciszek Holnicki-Szulc, Marek Morawski i Nikola Góral.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Ekipa na starorzeczu północnym.
(foto Adam Tarkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Jedziemy na południe — w głębi puszczy znajduje się największy na jej terenie zbiornik wodny — Czarny Staw (punkt 7). Nazwa stawu pochodzi od koloru wody zabarwionej kwasami humusowymi. Tu napotkaliśmy ogromną ilość ważek gatunku Libellula quadrimaculata.
(foto Adam Tarkowski)

 
Czarny Staw to bardzo urokliwe miejsce.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Wędrująca w jego kierunku grupa: z przodu Nikola Góral i Marek Morawski, za nimi Paweł Buczyński i Franciszek Holnicki-Szulc.
(foto Grzegorz Tończyk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Piotr Mikołajczuk, gdziekolwiek się znajdzie, natychmiast łowi larwy ważek i je oznacza.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Uczestnicy wyprawy odpoczywają w miejscu widokowym nad Czarnym Stawem. Na tylnej ławce: Marek Morawski i Franciszek Holnicki-Szulc, z przodu siedzą Katarzyna i Bartłomiej Kusalowie i Grzegorz Tończyk, stoją: Elżbieta Dumnicka i Sylwia Woźniak.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Po południu mamy gości, przyjechali z Katowic Krystyna i Krzysztof Przondzionowie.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Oglądając to zdjęcie Krzysztof powiedział „to niemożliwe, żebym pokazywał Alicji, że widziałem taką ważkę”.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
   

Po obiedzie w Karczmie Bobrowe Rozlewisko wyruszamy, aby wysłuchać referatów i załatwić sprawy Sekcji Odonatologicznej. Gromadzimy się nie we wiacie widocznej z naszych okien, tylko obchodzimy dookoła cały duży zbiornik i tam mamy do dyspozycji namiotową wiatę. Komputer i rzutnik przywiózł Paweł Buczyński, ale o ekranie nie pomyśleliśmy. Niestety trzeba go było zrobić z dwóch prześcieradeł przyniesionych z domków. To opóźniło nasze obrady, a efekt nie był doskonały. Mimo to referaty zostały wygłoszone.

 
 
Wieszanie prześcieradeł nie jest proste, gdy nie ma ich czym przypiąć. Paweł Buczyński patrzy na to zdecydowanie sceptycznie.
(foto Grzegorz Jędro)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Paweł Czechowski stara się połączyć oba prześcieradła. „Gdyby jeszcze dało się zakryć tę szparę”... mówi Igor Długosz.
(foto Grzegorz Jędro)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Paweł Buczyński wygłosił referat „Stan poznania ważek (Odonata) Puszczy Niepołomickiej”. Omówił historię prowadzonych tu badań począwszy od Jana Prüffera (1920), Jana Zaćwilichowskiego (1922) i Józefa Fudalewskiego (1924 i 1932), które łącznie przyniosły zarejestrowanie 23 gatunków, a jeden (Ophiogomphus cecilia) to dane ze współczesnej publikacji internetowej (z wyprawy przyrodniczej Holendrów). Przez blisko 100 lat, badań na tym obszarze nie prowadzono. Tak więc nasze obserwacje są istotne i powinny przynieść zasadniczą zmianę w ilości rejestrowanych gatunków ważek.
(foto Adam Tarkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Kolejny referat wygłosił Mateusz Raczyński — „Wpływ terminu klucia na kanibalizm i inne cechy” — na podstawie wyników badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Opus 2017/25/B/NZ8/01852). Omówił badania przeprowadzone na Lestes sponsa pochodzących z obszarów północno-wschodniej Szwecji i Polski oraz grup mieszanych. Ważki pochodzące ze Szwecji wskutek ostrzejszego klimatu i krótszego lata wykazują większe tempo wzrostu i większe skłonności do kanibalizmu.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Franciszek Holnicki-Szulc przedstawił referat „Elementy środowiska wykorzystywane przez wybrane gatunki ważek (Odonata) występujące na terenie ogrodów wilanowskich oraz ich preferencje siedliskowe”. Praca została przygotowana pod przewodnictwem Julii Dobrzańskiej. Omówione zostały struktury i partie linii brzegowej akwenów parkowych w Wilanowie i występujące na nich gatunki z podkreśleniem wykorzystania przez nie istniejącej tam roślinności.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Następnie Grzegorz Tończyk przedstawił dwa referaty — „Ważki (Odonata) sucharów wigierskich”, w którym omówił odonatofaunę występującą w Ostoi Wigierskiej (o nieco innym wymiarze niż Wigierski PN) na jeziorkach pochodzenia lodowcowego, zwanych sucharami. Stwierdzono tam 56 gatunków ważek. Drugi referat to „Barcode of Life — kilka spostrzeżeń o badaniach genetycznych ważek”.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
   
Oprócz referatów zapoznaliśmy się z posterami:

1. Czy zapachy drapieżnika w wodzie wpływają na wszystkie stadia rozwojowe ważki — Szymon Śniegula, Mateusz Raczyński, Maria J. Gołąb i Frank Johansson — wykonany na podstawie wyników badań finansowanych przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie — tu można zobaczyć pdf

2. Wielka różnorodność biologiczna w małych, sztucznych zbiornikach: ważki (Odonata) piaskowni w Polsce środkowo-wschodniej — Paweł Buczyński, Edyta Buczyńska, Karolina Sawicka, Adam Tarkowski — tu można zobaczyć pdf
 
 
Zasłuchane audytorium.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Oglądamy przedstawione postery.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
   

Kolejnym punktem piątkowego programu były sprawy Sekcji Odonatologicznej. Najpierw Adam Tarkowski przedstawił sprawozdanie z działalności sekcji, które zostało jednogłośnie przyjęte przez obecnych 18 członków.

Ostatnim punktem programu były wybory zarządu Sekcji Odonatologicznej. Podczas głosowania obecnych było 18 członków Sekcji. Jako kandydata na przewodniczącego sekcji Grzegorz Tończyk zaproponował ponowne wybranie ustępującego zarządu — przewodniczącego Pawła Buczyńskiego i sekretarza Adama Tarkowskiego. Kandydaci wyrazili na to zgodę. Innych osób spełniających warunki regulaminu (aktualna przynależność do PTE) nie zgłoszono. Obu kandydatów wybrano 17 głosami „za” przy jednym wstrzymującym się.

Podczas zebrania pięć obecnych na spotkaniu osób zadeklarowało chęć przynależenia do Sekcji Odonatologicznej PTE i złożyło wymagane deklaracje powiększając tym samym listę członków do 60 osób.


 
Po części oficjalnej szykujemy się do grilowania. Marta Długosz, Mateusz Raczyński i Kasia Kusal układają na tackach kiełbaski.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Franio Holnicki-Szulc obiera pieczarki.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
20.30. Słońce chyli się ku zachodowi.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
21.30. Wracamy, niebo całe w ogniu, zaraz zrobi się ciemno.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Sobota 22 czerwca 2019 r.


 
Rano udajemy się do rezerwatu Wielkie Błoto w zachodniej części Puszczy Niepołomickiej w okolicach Szarowa.
(foto Grzegorz Tończyk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Wielkie Błoto. Pierwszym odwiedzanym miejscem jest położony w centrum Wielkiego Błota punkt 8. Był to rów melioracyjny, w którym obserwowaliśmy liczne, rozmnażające się mimo późnej już pory roku Pyrrhosoma nymphula, nikt nie zrobił nad nim fotografii.
(foto Grzegorz Tończyk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Następnie przeszliśmy do punktu 9 widocznego na tym zdjęciu torfowiska niskiego.
(foto Adam Tarkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Torfowisko niskie w centrum Wielkiego Błota. Tu obserwowano Somatochlora flavomaculata i Sympetrum flaveolum.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Uczestnicy wyprawy na torfowisku niskim.
(foto Adam Tarkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Od lewej: Nikola Góral, Marek Morawski, Elżbieta Dumnicka, Piotr Mikołajczuk (pokazuje wyłowione larwy) i Paweł Buczyński.
(foto Adam Tarkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zbiornik przeciwpożarowy w SE części Wielkiego Błota — punkt 10.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbiornik przeciwpożarowy w SE części Wielkiego Błota.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.


 
Ekipa nad zbiornikiem (punkt 10) od lewej: Rafał Bobrek, Monika Bobrek, Elżbieta Dumnicka, Adam Tarkowski (za nią), Marek Morawski, Bartek Kusal i Sylwia Woźniak.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Siedzą od lewej: Elżbieta Dumnicka, Grzegorz Tończyk, Sylwia Woźniak; stoją: Kasia Kusal, Marek Morawski i Adam Tarkowski.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Punkt 11 — Kłaj, zbiornik przeciwpożarowy na północ od torów.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Uczestnicy wycieczki w punkcie 11.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Punkt 12 — Podlas Gruszczański, zbiornik przeciwpożarowy przy torach.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Ekipa nad zbiornikiem przeciwpożarowym, za którym widać tory.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Wracamy do wschodniej części Puszczy Niepołomickiej, gdzie będziemy eksplorować kilka punktów w pobliżu rzeki Drwinki, która rozdziela główną część puszczy od niewielkiej części położonej między północnym brzegiem Drwinki a Wisłą.


 
Zbiornik łąkowy koło Drwinki niedaleko mostu (punkt 13).
(foto Adam Tarkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Rzeka Drwinka koło łąki Podśmigne w pobliżu mostu (punkt 14) — płytka, obwałowana.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zbiornik przeciwpożarowy położony ok. 320 m na południowy-wschód od rzeki Drwinki (punkt 15).
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Ten sam zbiornik.
(foto Adam Tarkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zbiornik przeciwpożarowy położony ok. 1200 m na południe od rzeki Drwinki (punkt 16).
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Powierzchnia tego samego zbiornika.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Jeden ze zbiorników koło Nieznanowic (punkt 17) powstałych w żwirowni. Miejsce odwiedzone przez Małgorzatę Goc, Magdalenę Hadwiczak, Grzegorza Jędro, Alicję Dubicką i Pawła Czechowskiego podczas, gdy pozostali uczestnicy sympozjum byli w Puszczy Niepołomickiej. Nad stawami obserwowano między innymi kilka szablaków wędrownych Sympetrum fonscolombii, których nie było w Puszczy Niepołomickiej.
(foto Grzegorz Jędro)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Rzeka Raba koło Nieznanowic (punkt 18).
(foto Grzegorz Jędro)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Wieczorem, jak zwykle, długo rozmawiamy. Na zdjęciu od lewej: Sylwia Woźniak, Ewa Miłaczewska, Alicja Miszta i Grzegorz Tończyk.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na sąsiednim tarasie rozmawiają (od lewej): Paweł Czechowski, Piotr Mikołajczuk, Magdalena Hadwiczak, Alicja Dębicka i Małgorzata Goc.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Niedziela 23 czerwca 2019 r.

 
Rano, pojedynczo lub grupami robimy ostatnie obserwacje nad stawem w Zabierzowie.
(foto Grzegorz Tończyk)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Grupa obserwująca brzeg stawu. Od lewej: Elżbieta Dumnicka, Sylwia Woźniak, Grzegorz Tończyk, Alicja Dubicka i Paweł Czechowski.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
   

Wkrótce nadeszła pora rozstania. Dziękujemy organizatorom i ruszamy w drogę do domu. Postanowiliśmy, że następne spotkanie odbędzie się w okolicach Bornego Sulinowa, a jego organizatorem będzie Szymon Śniegula. Mamy nadzieję, że będzie równie udane. Może też komarów będzie mniej niż tu...

 
Ważki zarejestrowane w Puszczy Niepołomickiej i okolicach Nieznanowic
44 gatunki
 
— ważki stwierdzone podczas wcześniejszych badań (łącznie 24 gatunki)
— ważki stwierdzone podczas XVI Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE (łącznie 40 gatunków)
—ważka zarejestrowana tylko poza Puszczą Niepołomicką, nad stawami w okolicy Nieznanowic.

 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
Pałątka południowa Lestes barbarus
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Tężnica mała Ischnura pumilio
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
 
Anisoptera

Żagnica południowa Aeshna affinisważka południowa
Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica sina Aeshna cyanea
Żagnica wielka Aeshna grandis
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
Trzepla zielona Ophiogomphus ceciliagatunek chroniony
Szklarka zielona Cordulia aenea
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metalica
Miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Ważka ruda Libellula fulva
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifronsgatunek chroniony
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
 

Nie zaobserwowaliśmy stwierdzonego we wcześniejszych badaniach gatunku Ophiogomphus cecilia, jednak należy przypuszczać, że w sierpniu nad Wisłą i Rabą będzie można go dostrzec. Nie było też zalotek Leucorrhinia rubicunda rejestrowanych dawniej, ale tłumaczyć należy to tym, że czas ich prawdopodobnie minął, a obserwować je być może należałoby w maju i na początku czerwca, zwłaszcza tu na południu kraju i podczas takich wysokich temperatur, jakie mamy obecnie. L. pectoralis również nie stwierdziliśmy.

 
Napotkane ważki na zdjęciach uczestników Sympozjum

 
Samiec Calopteryx splendens znad rzeki Drwinki koło łąki Podśmigne.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Samiec Lestes sponsa napotkany na torfowisku niskim na Wielkim Błocie.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Samica Lestes dryas na torfowisku niskim na Wielkim Błocie..
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Samica Lestes barbarus zbiornik na łące w dolinie rzeki Drwinki.
(foto Agata Jirak_Leszczyńska)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Para Enallagma cyathigerum znad Czarnego Stawu.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Para Platycnemis pennipes nad starorzeczem Wisły koło Ispiny.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Samiec Pyrrhosoma nymphula przy rowie na Wielkim Błocie.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Samiec Erythromma najas nad Czarnym Stawem.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Samica Ischnura elegans nad stawem w Zabierzowie Bocheńskim.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Para Platycnemis pennipes nad starorzeczem Wisły koło Ispiny.
(foto Nikola Góral)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Samica Anax imperator podczas składania jaj w zbiorniku przeciwpożarowym na północ od torów koło Kłaju.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Samica Anax parthenope podczas składania jaj w zbiorniku przeciwpożarowym na północ od torów koło Kłaju.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Samiec Gomphus vulgatissimus nad Czarnym Stawem.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Samiec Somatochlora flavomaculata napotkany nad tprfowiskiem niskim na Wielkim Błocie.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Samiec Somatochlora metalica zarejestrowany przy zbiorniku przeciwpożarowym na południe od rzeki Drwinki.
(foto Agata Jirak-Leszczyńska)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Samiec Libellula quadrimaculata przy zbiorniku przeciwpożarowym na północ od torów koło Kłaju.
(foto Nikola Góral)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Samica Orthetrum albistylum składająca jaja zaobserwowana na starorzeczu koło Ispiny.
(foto Agata Jirak-Leszczyńska)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Samiec Orthetrum cancellatum napotkany nad zbiornikiem przeciwpożarowym przy torach koło Kłaja.
(foto Paweł Buczyński)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.