Barbara BANACH-ALBIŃSKA


  • BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., TARKOWSKI A., BANACH–ALBIŃSKA B. 2017. Interesujące stwierdzenie Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) na Polesiu (Polska środkowo-wschodnia)
    An interesting record of Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in the Polesie (middle-eastern Poland)
    Odonatrix 13_1: 1–8
    pdf