Tomasz BECZAŁA


  • JONDERKO T., BECZAŁA T., WIŚNIEWSKI M., PIETRASZKO-WARCHAŁOWSKA M. 2023. Obserwacje trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia FOURCROY 1785 w Beskidzie Śląskim w latach 2016–2019.
    Observations of Green Snaketail Ophiogomphus cecilia FOURCROY 1785 in the Silesian Beskid Mountains in 2016–2019.
    Odonatrix 19_2: 1–3
    pdf