Paweł BIELAK-BIELECKI


  • BUCZYŃSKI P., BIELAK-BIELECKI P. 2021. Dysjunktywne stanowisko szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Kotlinie Sandomierskiej (Polska środkowo-wschodnia)
    Disjunct locality of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Sandomierz Basin (SE Poland)
    Odonatrix 17_5: 1–9
    pdf