Paweł BOJAR


  • TAŃCZUK A., BOJAR P. 2021. Nowe stanowisko Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) w województwie lubelskim.
    The new site of Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in Lublin Province.
    Odonatrix 17_3: 1–12
    pdf