Włodzimierz CICHOCKI


  • BUCZYŃSKI P., CICHOCKI W., ROZWAŁKA R. 2010. Ponowne odkrycie Somatochlora alpestris (SÉLYS, 1840) i nowe stanowisko S. arctica (ZETTERSTEDT, 1840) w Kotlinie Nowotarsko–Orawskiej (Odonata: Corduliidae)
    Rediscovery of Somatochlora alpestris (SÉLYS, 1840) and new locality of S. arctica (ZETTERSTEDT, 1840) in the Orawa–Nowy Targ Basin (Odonata: Corduliidae)
    Odonatrix 6(2): 42–46
    pdf