Piotr CUBER


 • MISZTA A., BOROŃ M., CUBER P., DOLNÝ A. 2007. Pojawienie się Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 i Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w 2006 roku na zbiornikach pokopalnianych województwa śląskiego (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
  The occurrence of Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 and Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in sinkhole ponds in the Silesian voivodeship in 2006 (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
  Odonatrix 3(2): 42–46
  pdf
 • MISZTA A., CUBER P. 2009. Nowe stanowiska ważek (Odonata) zagrożonych w Polsce stwierdzone w latach 2006–2008 w województwie śląskim poza obszarami chronionymi
  New localities of dragonflies (Odonata) endangered in Poland recorded in the years 2006–2008 in Silesian Province outside of protected areas
  Odonatrix 5(2): 48–54
  pdf
 • CUBER P. 2010. Lestidae (Odonata: Zygoptera) rzadko stwierdzane w województwie śląskim
  Lestids (Odonata: Zygoptera: Lestidae) rarely observed in Silesian Province
  Odonatrix 6(2): 37–41
  pdf
 • MISZTA A., CUBER P., DOLNÝ A., LIBERSKI J. 2012. Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) w województwie śląskim w latach 2002–2012
  Yellow–spotted Whiteface Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) in the Silesian Province in the years 2002–2012
  Odonatrix 8(2): 33–42
  pdf
 • CUBER P. 2012. Pierwsze stwierdzenie przenieli dwuplamej Epitheca bimaculata (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Corduliidae) w województwie śląskim
  The first record of Eurasian Baskettail Epitheca bimaculata (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Corduliidae) in Silesian Province
  Odonatrix 8(2): 52–54
  pdf