Paweł T. DOLATA


 • DOLATA P.T., STAWICKI A., ŻUK T. 2009. Kolejne stanowiska szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w Południowej Wielkopolsce oraz uwagi o jej wykrywaniu i udziale obserwatorów przyrody w badaniach ważek
  New records of the Scarlet Dragonfly Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in the South Wielkopolska region (SW Poland) and some remarks about its detecting and the participation of amateurs in odonatologys
  Odonatrix 5(1): 13–16
  pdf
 • ŻURAWLEW P., PAWLAK S., DOLATA P.T. 2010. Dane o występowaniu szablaka południowego Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) i szablaka przepasanego S. pedemontanum (O. F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) w Południowej Wielkopolsce i na ziemi wieluńskiej
  Data on the occurrence of the Southern Darter Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) and the Banded Darter S. pedemontanum (O. F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) in the Southern Great Poland and in the Wieluń Land
  Odonatrix 6(1): 30–32
  pdf
 • DOLATA P.T. 2011. Stanowisko zalotki spłaszczonej Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) i gągoła Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758) w dolinie Noteci pod Czarnkowem (północna Wielkopolska)
  The site of the Lilypad Whiteface Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) and the Goldeneye Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758) in the River Noteć valley near Czarnków (northern Wielkopolska)
  Odonatrix 7(2): 55–57
  pdf