Bogdan DOLEŻYCH


  • GŁADYSZ M., DOLEŻYCH B. 2014. Narządy zmysłów i budowa mózgu ważek w zestawieniu z innymi owadami
    Sense organs and the construction of the brain of dragonflies in comparsion to other insects
    Odonatrix 10(2): 52–55
    pdf