Aleš DOLNĘ


 • MISZTA A., DOLNĘ A. 2007. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków ważek stwierdzone w województwie ¶l±skim poza rezerwatami wodno–torfowiskowymi w latach 2003–2005
  Localities of protected and rare dragonfly species in the Silesian voivodeship found out of water and peat bog nature reserves in the years 2003–2005
  Odonatrix 3(1): 9–14
  pdf
 • MISZTA A., BOROŃ M., CUBER P., DOLNĘ A. 2007. Pojawienie siê Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 i Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w 2006 roku na zbiornikach pokopalnianych województwa ¶l±skiego (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
  The occurrence of Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 and Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in sinkhole ponds in the Silesian voivodeship in 2006 (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
  Odonatrix 3(2): 42–46
  pdf