Andrzej HERMAŃSKI


 • HERMAŃSKI A. 2018. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) na terenie rozlewiska wśród nieużytkowanych łąk koło miejscowości Kajny (Polska, Warmia, gm. Jonkowo)
  The results of dragonfly observations (Odonata) around a pool among disused meadows near Kajny (Poland, Warmia, Jonkowo commune)
  Odonatrix 14_11: 1–6
  pdf
 • HERMAŃSKI A. 2018. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) na terenie obszaru PLH280039 Natura 2000 „Jonkowo–Warkały” (Polska, Warmia, gm. Jonkowo)
  The results of damselfly and dragonfly observations (Odonata) in the ”Jonkowo–Warkały” Natura 2000 area (PLH280039)(Poland, Warmia, Jonkowo commune)
  Odonatrix 14_12: 1–6
  pdf
 • HERMAŃSKI A. 2018. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) na terenie rozlewiska wśród łąk i pastwisk koło miejscowości Wrzesina (Polska, Warmia, gm. Jonkowo)
  The results of damselfly and dragonfly observations (Odonata) around a pool among meadows and pastureland near Wrzesina (Poland, Warmia, Jonkowo commune)
  Odonatrix 14_13: 1–5
  pdf