Oksana HNATYNA


  • ŚNIEGULA S., HNATYNA O. 2022. Występowanie Cordulegaster bidentata (SELYS, 1843) (Odonata: Cordulegastridae) na obszarze Magurskiego Parku Narodowego
    Record of Cordulegaster bidentata (SELYS, 1843) (Odonata: Cordulegastridae) in the Magura National Park
    Odonatrix 18_10: 1–2
    pdf