Witold JANKOWSKI


  • MISZTA A., LIBERSKI J., JANKOWSCY B. i W., PRZONDZIONO K. i K. 2012. Pamięci Stanisława Sadowskiego (1952–2011)
    Stanisław Sadowski (1952-2011) — in memory
    Odonatrix 8(1): 31–32
    pdf