Weronika JARSKA


 • BUCZYŃSKI P., DAWIDOWICZ Ł., WAGNER G., JARSKA W. 2011. Anax ephippiger (BURMEISTER, 1389) (Odonata: Aeshnidae) w polskiej części Pojezierza Litewskiego
  Anax ephippiger (BURMEISTER, 1389) (Odonata: Aeshnidae) in Polish part of the Lithuanian Lake District
  Odonatrix 7(2): 48–49
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. DAWIDOWICZ Ł., WAGNER G., JARSKA W. 2012. Nowe stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na Suwalszczyźnie
  New locality of the Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Suwałki Region
  Odonatrix 8(1): 11–13
  pdf