Mirosława KALEJTA


  • KALEJTA M., BUCZYŃSKI P. 2022. Nowe stanowisko Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w jego izolowanej wyspie areału w Puszczy Rominckiej
    New locality of Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in its disjunct range in the Romincka Forest
    Odonatrix 18_7: 1–3
    pdf