Paweł KOBYŁECKI


 • KOBYŁECKI P. 2020. Ważki (Odonata) Rembertowa
  Dragonflies (Odonata) of Rembertów
  Odonatrix 16_3: 1–5
  pdf
 • KOBYŁECKI P. 2020. Ważki (Odonata) obserwowane wokół wsi Wyliny-Ruś na Podlasiu
  Dragonflies (Odonata) observed near Wyliny-Ruś (Poland, Podlasie)
  Odonatrix 16_21: 1–4
  pdf
 • KOBYŁECKI P. 2020. Nowe materiały do znajomości ważek (Odonata) Rembertowa
  New records of dragonflies (Odonata) of Rembertów
  Odonatrix 16_23: 1–5
  pdf
 • KOBYŁECKI P. 2021. Nowe materiały do znajomości ważek (Odonata) Podlasia
  New records of dragonflies (Odonata) of Podlasie
  Odonatrix 17_8: 1–4
  pdf