Paweł KOBYŁECKI


 • KOBYŁECKI P. 2020. Ważki (Odonata) Rembertowa
  Dragonflies (Odonata) of Rembertów
  Odonatrix 16_3: 1–5
  pdf
 • KOBYŁECKI P. 2020. Ważki (Odonata) obserwowane wokół wsi Wyliny-Ruś na Podlasiu
  Dragonflies (Odonata) observed near Wyliny-Ruś (Poland, Podlasie)
  Odonatrix 16_21: 1–4
  pdf
 • KOBYŁECKI P. 2020. Nowe materiały do znajomości ważek (Odonata) Rembertowa
  New records of dragonflies (Odonata) of Rembertów
  Odonatrix 16_23: 1–5
  pdf
 • KOBYŁECKI P. 2021. Nowe materiały do znajomości ważek (Odonata) Podlasia
  New records of dragonflies (Odonata) of Podlasie
  Odonatrix 17_8: 1–4
  pdf
 • KOBYŁECKI P. 2022. Obserwacje ważek (Odonata) w Karpatach.
  Observations of dragonflies (Odonata) in the Carpathians.
  Odonatrix 18_12: 1–4
  pdf
 • KOBYŁECKI P. 2023. Nowe obserwacje ważek (Odonata) Rembertowa.
  New observations of dragonflies (Odonata) of Rembertów.
  Odonatrix 19_1: 1–12
  pdf
 • KOBYŁECKI P. 2023. Ważkowe migawki z Kuala Lumpur (Malezja).
  Odonatological impressions from Kuala Lumpur (Malaysia).
  Odonatrix 19_5: 1–14
  pdf