Olga KOSEWSKA


  • KOSEWSKA O., BUCZYŃSKI P. 2018. Nowe stwierdzenie populacji autochtonicznej Sympetrum depressiusculum (SELYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) w Polsce północno-wschodniej
    New record of an autochthonic population of Sympetrum depressiusculum (SELYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) in the north-eastern Poland
    Odonatrix 14_9: 1–6
    pdf