Emilia KOWALAK


  • BUCZYŃSKI P., KARASEK T., KOWALAK E., KOWALAK J., ODER T. 2009. Przyczynek do wiedzy o ważkach (Odonata) Roztocza
    Contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) of the Roztocze Upland
    Odonatrix 5(1): 1–6
    pdf