Aleksandra KUŚNIERZ


  • BUCZYŃSKI P., GÓRAL N., KUŚNIERZ A., POLAK M., TARKOWSKI A., WRÓBEL A. 2019. Materiały do znajomości ważek (Odonata) Suwalszczyzny i Podlasia (Polska północno-wschodnia)
    New records of dragonflies (Odonata) from the Suwałki and Podlasie regions in north-eastern Poland
    Odonatrix 15_10: 1–7
    pdf