Tomasz LIS


 • LIS Ł., BUCZYŃSKI P. 2012. Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) w siedliskach wtórnych na terenie byłej kopalni siarki „Jeziórko” koło Tarnobrzega (Kotlina Sandomierska)
  Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) in secondary habitats in the former sulphur mine „Jeziórko” near Tarnobrzeg (Sandomierz Basin)
  Odonatrix 8(1): 19–22
  pdf
 • LIS Ł. 2012. Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Libellulidae) w siedlisku antropogenicznym na obszarze byłej kopalni siarki „Jeziórko”(Kotlina Sandomierska)
  Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Libellulidae) in an anthropogenic habitat in the former sulfur mine „Jeziórko” (Sandomierz Basin)
  Odonatrix 8(2): 55–58
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., HORABIK G., LIBERSKI J., MISZTA A., RYCHŁA A., BRODACKI M., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., KOWALEWCZANY D., KRAKOWSKA K., LIS Ł., MIŁACZEWSKA E., OSTALSKA A., PEPŁOWSKA-MARCZAK D., SZUBERT M., SZUBERT P., SIEKIERZYŃSKA J., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TYBURSKI Ł., WENDZONKA J., WIERZBIENIEC G. 2014. Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery <Puszcza Kampinoska>” (Izabelin, 28–30 VI 2013 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded during the 10th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Dragonflies of the Biosphere Reserve <Kampinos Forest>” (Izabelin, June 28–30 2013)
  Odonatrix 10(2): 33–51
  pdf