Karol MACKIEWICZ


  • MACKIEWICZ K., TOŃCZYK G. 2019. Obserwacje ważek (Odonata) w okolicach Sejn (Polska północno-wschodnia) w latach 2016-2017
    Records of dragonflies (Odonata) near Sejny (north-eastern Poland) in 2016-2017
    Odonatrix 15_9: 1–28
    pdf