João MATOS DA COSTA


 • MATOS DA COSTA J. 2010. New data of the Odonata order in the Narew National Park
  Nowe dane o ważkach (Odonata) Narwiańskiego Parku Narodowego
  Odonatrix 6(2): 33–36
  pdf
 • MATOS DA COSTA J. 2011. First records of some species of some dragonfly (Odonata) species in the Narew National Park
  Pierwsze stwierdzenia kilku gatunków ważek (Odonata) w Narwiańskim Parku Narodowym
  Odonatrix 7(2): 50–51
  pdf