Przemysław OBŁOZA


  • BUCZYŃSKI P., OBŁOZA P. 2018. Pierwsze stwierdzenie zawleczenia egzotycznej ważki Ischnura senegalensis (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) do Polski
    First record of the introducing of exotic dragonfly Ischnura senegalensis (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) into Poland
    Odonatrix 14_1: 1–8
    pdf