Krystian Adam OŁDAK


  • OŁDAK K.A. 2022. Ważki (Odonata) stawów retencyjnych przy obwodnicy autostradowej Mińska Mazowieckiego (Polska środkowo-wschodnia)
    Dragonflies (Odonata) of retention ponds situated near the Mińsk Mazowiecki motorway bypass (east-central Poland)
    Odonatrix 18_3: 1–17
    pdf