Krystian Adam OŁDAK


 • OŁDAK K.A. 2022. Ważki (Odonata) stawów retencyjnych przy obwodnicy autostradowej Mińska Mazowieckiego (Polska środkowo-wschodnia)
  Dragonflies (Odonata) of retention ponds situated near the Mińsk Mazowiecki motorway bypass (east-central Poland)
  Odonatrix 18_3: 1–17
  pdf

 • OŁDAK K.A. 2022. Ważki (Odonata) w pajęczych sieciach — przypadki z autostradowych stawów retencyjnych w powiecie mińskim (Polska środkowo-wschodnia)
  Dragonflies (Odonata) in spider webs — cases from motorway retention ponds in the Mińsk Mazowiecki district (east-central Poland)
  Odonatrix 18_4: 1–6
  pdf