Ewa PEŁNIA-IWANICKA


  • DOBRZAŃSKA J., FILIPOWICZ S., SIKORA A., PEŁNIA-IWANICKA E. 2011. Ważki (Odonata) wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie
    Dragonflies (Odonata) of chosen oxbow lakes of the Vistula river in Warsaw
    Odonatrix 7(2): 33–40
    pdf