Tomasz PIECUCH


  • ŻURAWLEW P., PIECUCH T. 2013. Stanowisko Sympetrum pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) na Wysoczyźnie Kaliskiej (Południowa Wielkopolska)
    Site of Sympetrum pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) in the Wysoczyzna Kaliska (Southern Wielkopolska)
    Odonatrix 9(1): 29–30
    pdf