Ewa PIWKO-WITKOWSKA


  • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., PIWKO-WITKOWSKA E. Stwierdzenie szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae)
    na Roztoczu potwierdza istnienie dysjunktywnej wyspy jego areału w Polsce środkowo-wschodniej

    Record of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Roztocze Upland confirms the existence of its disjunct distribution area in the south-eastern Poland
    Odonatrix 17_6: 1–4
    pdf