Joanna POMORSKA-GROCHOWSKA


  • POMORSKA-GROCHOWSKA J., OSTROWSKI K. 2024. Nowe stanowiska szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Górach Bystrzyckich (Polska południowo-zachodnia)
    New records of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Bystrzyckie Mountains (SW Poland)
    Odonatrix 20_5: 1–4
    pdf