Kamila NAREWSKA-PRELLA


  • BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., LUKAŠUK A., NAREWSKA-PRELLA K. 2014. Ważki (Odonata) „Puszcza Kampinoska”: nowe dane i stan poznania
    Dragonflies (Odonata) of the Biosphere Reserve „Kampinos Forest”: new data and the state of knowledge
    Odonatrix 10(1): 33–54
    pdf