Edwin SIEREDZIŃSKI


 • SIEREDZIŃSKI E. 2015. Czy ważki są najpierwotniejszymi filogenetycznie owadami pierwotnie uskrzydlonymi?
  Are dragonflies and damselflies most primeval pterygous insects?
  Odonatrix 11(2): 61–65
  pdf
 • SIEREDZIŃSKI E. 2016. O przyczynach związku żagnicy zielonej Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) z osoką aloesowatą Stratiotes aloides L.
  On reasons of relationship between Green Hawker Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) and Water Pineapple Stratiotes aloides L.
  Odonatrix 12_3: 1–4
  pdf
 • SIEREDZIŃSKI E. 2020. Wielkie ważki paleozoiku. Dlaczego były tak wielkie i dlaczego nie ma obecnie podobnie wielkich?
  The large dragonflies of the Palaeozoic. Why were they so large and why do similar huge insects not exist nowadays?
  Odonatrix 16_9: 1–7
  pdf