Maciej STANKIEWICZ


  • TOŃCZYK G., STANKIEWICZ M. 2008. Ważki (Odonata) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
    Dragonflies (Odonata) of the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park
    Odonatrix 4(1): 1–11
    pdf