Michal STRAKA


  • STRAKA M. 2010. Preliminary studies on the durability of damselfly (Odonata: Zygoptera) exuviae
    Wstępne badania nad trwałością wylinek ważek równoskrzydłych (Odonata: Zygoptera)
    Odonatrix 6(2): 46–49
    pdf