Jan R.E. TAYLOR


  • FRĄCKIEL K., HENEL A., TAYLOR J.R.E. 2013. Występowanie i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w dolinie Biebrzy
    Distribution and habitat selection of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in Biebrza valley
    Odonatrix 9(2): 55–64
    pdf