Tomasz WILK


  • WILK T. 2020. Liczne występowanie imagines trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) w dolnym biegu Białej Nidy
    Great abundance of adult Green Snaketails Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) along the lower course of the River Biała Nida
    Odonatrix 16_15: 1–6
    pdf