Tomasz WILK


 • WILK T. 2020. Liczne występowanie imagines trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) w dolnym biegu Białej Nidy
  Great abundance of adult Green Snaketails Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) along the lower course of the River Biała Nida
  Odonatrix 16_15: 1–6
  pdf

 • WILK T. 2022. Drugie stwierdzenie ważki rudej Libellula fulva (Odonata: Libellulidae) w polskiej części Karpat.
  Scarce Chaser Libellula fulva (Odonata: Libellulidae): second record from the Polish part of the Carpathian Mountains.
  Odonatrix 18_11: 1–3
  pdf