Przemysław ŻURAWLEW


 • ŻURAWLEW P. 2009. Występowanie i stwierdzenie zachowań rozrodczych szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w powiecie pleszewskim (południowo-wschodnia Wielkopolska)
  Occurrence and records of breeding behaviour of Scarlet Dragonfly Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in the Pleszew Poviat (south-eastern Great Poland)
  Odonatrix 5(1): 18–21
  pdf
 • ŻURAWLEW P., PAWLAK S., DOLATA P.T. 2010. Dane o występowaniu szablaka południowego Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) i szablaka przepasanego S. pedemontanum (O. F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) w Południowej Wielkopolsce i na ziemi wieluńskiej
  Data on the occurrence of the Southern Darter Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) and the Banded Darter S. pedemontanum (O. F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) in the Southern Great Poland and in the Wieluń Land
  Odonatrix 6(1): 30–32
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., ŻURAWLEW P., MICHALCZUK W. 2010. Nowe dane o występowaniu Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w Polsce
  New data on the occurrence of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in Poland
  Odonatrix 6(2): 50–60
  pdf
 • ŻURAWLEW P. 2011. Ponowne stwierdzenia Onychogomphus forcipatus (LINNAEUS, 1758) w izolowanej wyspie areału na Pojezierzu Gnieźnieńskim (Polska środkowozachodnia)
  Rediscovery of Onychogomphus forcipatus (LINNAEUS, 1758) in an isolated distribution island within the Gnieźnieńskie Lakeland (central-western Poland)
  Odonatrix 7(2): 52–53
  pdf
 • ŻURAWLEW P. 2011. Stanowisko Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) w Kotlinie Sieradzkiej (Polska środkowa)
  The locality of Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) in the Sieradz Basin (Cental Poland)
  Odonatrix 7(2): 54–55
  pdf
 • ŻURAWLEW P., PIECUCH T. 2013. Stanowisko Sympetrum pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) na Wysoczyźnie Kaliskiej (Południowa Wielkopolska)
  Site of Sympetrum pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) in the Wysoczyzna Kaliska (Southern Wielkopolska)
  Odonatrix 9(1): 29–30
  pdf
 • ŻURAWLEW P. 2013. Ważki (Odonata) pogranicza Wysoczyzny Kaliskiej i Równiny Rychwalskiej (Wielkopolska)
  Dragonflies (Odonata) of the borderland between the Kalisz High Plain and Rychwalska Plain (Great Poland)
  Odonatrix 9(2): 33–54
  pdf