Roman ŻUREK


  • RYCHŁA A., ŚNIEGULA Sz., KARASEK T., GOŁĄB M. J., ŻUREK R. 2015. Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły
    Distribution and habitat characteristics of Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) and Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) in oxbows of the upper Vistula River
    Odonatrix 11(1): 21–30
    pdf