Karol ŻYDAŁOWICZ


  • JĘDRO G., ŻYDAŁOWICZ K., 2019. Nocna obserwacja Sympetrum danae (Sulzer, 1776) (Odonata: Libellulidae) w Słowińskim Parku Narodowym
    Night-time record of Sympetrum danae (Sulzer, 1776) (Odonata: Libellulidae) in the Słowiński National Park
    Odonatrix 15_11: 1–2
    pdf