Redakcja
Editorial Staff


Redaktor Naczelny:
Editor in Chief:
dr Grzegorz Tończyk (Łódź)

Sekretarz:
Secretary:
mgr Kamil Hupało (Łódź)

Redaktor Tematyczny: biologia, morfologia, fizjologia
Subject Editor: biology, morphology, physiology
dr inż. Anna Rychła (Zielona Góra)

Redaktor Tematyczny: zoogeografia, faunistyka, ekologia, ochrona
Subject Editor: zoogeography, faunistics, ecology, conservation
dr Alicja Miszta (Katowice)

Redaktorzy Językowi:
Language Editors:
Peter Senn (Gdynia)
mgr Agnieszka Tańczuk (Lublin)

Redaktor Statystyczny:
Statistical Editor:
dr hab. inż. prof. US Przemysław Śmietana (Szczecin)

Redaktor Techniczny:
Layout:
inż. Ewa Miłaczewska (Warszawa)

Adres redakcji:
Address of the Editorial Office:
Odonatrix
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź


Wydawca:
Publisher:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź


Webmaster:
inż. Ewa Miłaczewska
www.wazki.pl