Odonatrix 1(1), 2005 — W numerze (In the issue)


   
BUCZYŃSKI P. 2005. Dlaczego Odonatrix?
Why Odonatrix?
Odonatrix 1(1): 1
pdf


Artykuły (Articles)


TOŃCZYK G. 2005. Sekcja Odonatologiczna PTE
Odonatological Section of the Polish Entomological Society
Odonatrix 1(1): 1–3
pdf


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2005. Nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt
New regulation pertaining to the list of the animal species being under protection
Odonatrix 1(1): 3–5
pdf
CIOS S. 2005. Pstrąg żerujący na dorosłych ważkach
Trout preying od adult dragonflies
Odonatrix 1(1): 5–7
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


BUCZYŃSKI P. 2005. Spis polskich „ważkarzy” i „ważkolubów”
List of Polish odonatologists and dragonfly fans
Odonatrix 1(1): 7–8
pdf


BUCZYŃSKI P. 2005. II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, Urszulin, 21-23.05.2004
The 2nd National Symposium of Odonatology, Urszulin, May 21-23, 2004
Odonatrix 1(1): 8–10
pdf


BUCZYŃSKI P. 2005. Protokół z zebrania Sekcji Odonatologicznej w Urszulinie
Minutes of the meeting of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society in Urszulin Odonatrix 1(1): 10–12
pdf


TOŃCZYK G. 2005. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce — zaczynamy zestawianie danych!
The atlas of distribution of dragonflies (Odonata) in Poland — we have just started to collect data! Odonatrix 1(1): 12 13
pdf


ŁABĘDZKI A. 2005. Sympozjum Sekcji Odonatologicznej w roku 2005: Komunikat I
Symposium of the Odonatological Section in the year 2005: 1st communicate Odonatrix 1(1): 13 14
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2005. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne opublikowane w roku 2004
Polish and dedicated to Poland odonatological papers published in the year 2004
Odonatrix 1(1): 14–17
pdf


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2005. Nowy „Askew”, nowe rozczarowania
New „Askew”, new disappointments
Odonatrix 1(1): 17–19
pdf


Różności (Varia)


SERAFIN E. 2005. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Pamiątka z wakacji
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: The reminder of holidays
Odonatrix 1(1): 19
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska