Odonatrix 10(1), 2014 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., LUKAŠUK A., NAREWSKA-PRELLA K. 2014. Ważki (Odonata) „Puszcza Kampinoska”: nowe dane i stan poznania
Dragonflies (Odonata) of the Biosphere Reserve „Kampinos Forest”: new data and the state of knowledge
Odonatrix 10(1): 33–54
pdf

MIKOŁAJCZUK P. 2014. Stwierdzenie wylotu drugiej generacji tężnicy małej Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) i tężnicy wytwornej Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce środkowo-wschodniej
A record of the emergence of second generation of the Small Bluetail Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) and Common Bluetail Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820) (Odonata: Coenagrionidae) in the Central-Eastern Poland
Odonatrix 10(1): 24–30
pdf


Notatki (Notes)


ŁUKASIK D. 2014. Stwierdzenie iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Kampinoskim Parku Narodowym
The record of Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Kampinos National Park
Odonatrix 10(1): 31–32
pdf


Na okładce — Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis — foto P. Buczyński
Front cover — Lilypad Whiteface Leucorrhinia caudalis — photo by P. Buczyński