Odonatrix 17 (Suplement 1) 2021 — W numerze (In this issue)


   
MIKOŁAJCZUK P. 2021. Wybiórczość siedliskowa i dynamika populacji Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) na Południowym Podlasiu i obszarach przyległych
Habitat selection and population dynamics of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Southern Podlasie and adjacent areas, Mideastern Poland
Odonatrix 17_Suplement_1: 1–81
pdf
Załącznik 1 — opisy stanowisk
Appendix 1 — descriptions of localities
Odonatrix 17_Supl. załącznik 1: 1–22
pdf
Załącznik 2 — dokumentacja fotograficzna
Appendix 2 — photographic documentation
Odonatrix 17_Supl. załącznik 2: 1–30
pdfNa okładce — Iglice małe Nehalenia speciosa — kopulująca para — foto Piotr Mikołajczuk
Front cover — Pygmy Damselfly Nehalenia speciosa — mating pair — photo by Piotr Mikołajczuk