Odonatrix 19, 2023 — W numerze (In this issue)


   
Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


KOBYŁECKI P. 2023. Nowe obserwacje ważek (Odonata) Rembertowa.
New observations of dragonflies (Odonata) of Rembertów.
Odonatrix 19_1: 1–12
pdf

JONDERKO T., BECZAŁA T., WIŚNIEWSKI M., PIETRASZKO-WARCHAŁOWSKA M. 2023. Obserwacje trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia FOURCROY 1785 w Beskidzie Śląskim w latach 2016–2019.
Observations of Green Snaketail Ophiogomphus cecilia FOURCROY 1785 in the Silesian Beskid Mountains in 2016–2019.
Odonatrix 19_2: 1–3
pdf
Na okładce — Teneralna samica trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia — foto Agnieszka Tańczuk
Front cover — Teneral female of Green Snaketail Ophiogomphus cecilia — photo by Agnieszka Tańczuk