Odonatrix 19, 2023 — W numerze (In this issue)


   
Artykuły (Articles)


OŁDAK K.A. 2023. Ważki (Odonata) wybranych miejsc Warszawy
Dragonflies (Odonata) of selected localities in Warsaw
Odonatrix 19_4: 1–12
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


KOBYŁECKI P. 2023. Nowe obserwacje ważek (Odonata) Rembertowa.
New observations of dragonflies (Odonata) of Rembertów.
Odonatrix 19_1: 1–12
pdf

JONDERKO T., BECZAŁA T., WIŚNIEWSKI M., PIETRASZKO-WARCHAŁOWSKA M. 2023. Obserwacje trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia FOURCROY 1785 w Beskidzie Śląskim w latach 2016–2019.
Observations of Green Snaketail Ophiogomphus cecilia FOURCROY 1785 in the Silesian Beskid Mountains in 2016–2019.
Odonatrix 19_2: 1–3
pdf

KOBYŁECKI P. 2023. Ważkowe migawki z Kuala Lumpur (Malezja).
Odonatological impressions from Kuala Lumpur (Malaysia).
Odonatrix 19_5: 1–14
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2023. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 21. Rok 2022, z uzupełnieniem za rok 2021
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 21. The year 2022 and additions to the years 2021
Odonatrix 19_3: 1–7
pdf
Na okładce — Teneralna samica trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia — foto Agnieszka Tańczuk
Front cover — Teneral female of Green Snaketail Ophiogomphus cecilia — photo by Agnieszka Tańczuk