Odonatrix 2(2), 2006 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P. 2006. Uwagi o występowaniu Aeshna affinis VANDER L. w województwie lubelskim
Notes on the occurrence of Aeshna affinis in the Lublin district
Odonatrix 2(2): 33–36
pdf


Notatki (Notes)


ŚNIEGULA S. 2006. Przygoda z Somatochlora sahlbergi TRYBOM 1889
The adventure with Somatochlora sahlbergi TRYBOM 1889
Odonatrix 2(2): 36–39
pdf

TOŃCZYK G. 2006. Ważki (Odonata) Łodzi — dane z kolekcji Ernsta Koeppena
Dragonflies (Odonata) of the Łódź — data from Ernast Koeppen's collection
Odonatrix 2(2): 39
pdf

TOŃCZYK G. 2006. Notatki odonatologiczne z okolic Jeziora Wigierskiego
Odonatological notes from the vicinities of the Wigry Lake
Odonatrix 2(2): 40–42
pdf

TOŃCZYK G. 2006. Ważki (Odonata) obserwowane nad Zatoką Pucką
Dragonflies (Odonata) recorded at the Puck Bay
Odonatrix 2(2): 42–44
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


BUCZYŃSKI P. 2006. 25. coroczny zjazd Towarzystwa Odonatologów Niemieckojęzycznych (GdO), Essen (Niemcy), 17-19.03.2006
25. annual meeting of the Society of German-Speaking Odonatologists (GdO), Essen (Germany), March 17-19, 2006
Odonatrix 2(2): 44–46
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


TOŃCZYK G. 2006. „Świtezianka” — zakazany biuletyn
„Świtezianka” — a forbiden newsletter
Odonatrix 2(2): 46–47
pdf

BUCZYŃSKI P. 2006. Atlas rozmieszczenia ważek w Turyngii
Distribution atlas of the dragonflies in the Thuringia
Odonatrix 2(2): 47–48
pdf

BUCZYŃSKI P. 2006. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne opublikowane w I połowie roku 2006 z uzupełnieniem wykazu za rok 2005
Polish and dedicated to Poland odonatological papers published in the 1st half of the year 2006 and additions to the year 2005
Odonatrix 2(2): 48–50
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKI P. TOŃCZYK G., 2006. Sprawozdanie z działalności Sekcji Odonatologicznej PTEnt. w roku 2005
Report on activities of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society in 2005
Odonatrix 2(2): 50–52
pdf

MISZTA A. 2006. Poszukiwany, poszukiwana — refleksje na początku piątego roku monitorowania ważek na Górnym Śląsku
We search him, we search her — reflections on the beginning of the fifth year of dragonflies monitoring the Upper Silesia
Odonatrix 2(2): 52–53
pdf

BUCZYŃSKA E. 2006. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Kłopoty z bagażem
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Problems with luggage
Odonatrix 2(2): 53
pdf


Część redakcyjna (Editorial)


Listy do i od redakcji
Letters to and from the Editorial Office
Odonatrix 2(2): 54
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska