Odonatrix 2 (Suplement 1), 2007 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G., DARAŻ B., DJATLOVA E., MICHALCZUK W., MISZTA A., SZYMAŃSKI J., SZPALA B., TONDYS J. 2006. Ważki zebrane podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Zwierzyniec, 15-17 IX 2006)
Dragonflies collected during the 3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Zwierzyniec, September 15-17, 2006)
Odonatrix 2(supl.1): 1–12
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


TOŃCZYK G. 2006. III Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE (Zwierzyniec, 15-17 IX 2006)
3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Zwierzyniec, September 15-17, 2006)
Odonatrix 2(supl.1): 12–16
pdf


Projekt okładki - Edyta Buczyńska