Odonatrix 3(1), 2007 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


CIOS S. 2007. Odonata as food of fish
Ważki jako pokarm ryb
Odonatrix 3(1): 1–8
pdf

MISZTA A., DOLNÝ A. 2007. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków ważek stwierdzone w województwie śląskim poza rezerwatami wodno–torfowiskowymi w latach 2003–2005
Localities of protected and rare dragonfly species in the Silesian voivodeship found out of water and peat bog nature reserves in the years 2003–2005
Odonatrix 3(1): 9–14
pdf

BUCZYŃSKI P. 2007. Nowe stwierdzenia Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) na skraju zasięgu w Polsce północnej
New records of Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) on the edge of its distribution area in the northern Poland
Odonatrix 3(1): 15–18
pdf


Notatki (Notes)


TOŃCZYK G. 2007. Wrażenia nie tylko ważkowe z badań terenowych na północnym Mazowszu
Moreover than dragonfly impressions from field studies at northern Masovia
Odonatrix 3(1): 19–21
pdf

TOŃCZYK G., 2007. Ciekawe miejsce rozwoju Aeshna cyanea (O.F. MÜLLER, 1754)
An interesting development site of Aeshna cyanea (O.F. MÜLLER, 1754)
Odonatrix 3(1): 22–23
pdf

TOŃCZYK G. 2007. Pionowe i poziome parametry wylotu Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) (Odonata: Gomphidae) w małej rzece nizinnej
Horizontal and vertical parameters of Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) (Odonata: Gomphidae) emergence in small lowland river Odonatrix 3(1): 23–25
pdf

ZIĘBA P., BUCZYŃSKI P. 2007. Żagnica zielona Aeshna viridis złowiona w pułapki świetlne
Aeshna viridis caught in light traps Odonatrix 3(1): 26 28
pdf

Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


BUCZYŃSKI P. 2007. Konferencje odonatologiczne w roku 2007
Odonatological conferences in the year 2007 Odonatrix 3(1): 29
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2007. Ważki w Sieci. Cz 2. Niemcy
Dragonflies in the Net. Part 2. Germany
Odonatrix 3(1): 30–32
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2007. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Nietoperze
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Bats
Odonatrix 3(1): 29
pdf


BUCZYŃSKI P. 2007. Humor z zeszytów. Cz. 1. Waszka ludzka
From student’s exercise book. Part 1. Human dragonfly
Odonatrix 3(1): 32
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska