Odonatrix 3(2), 2007 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


WENDZONKA J. 2007. Drugie stwierdzenie Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w zachodniej Polsce z uwagami o rozmieszczeniu i ekologii gatunku (Odonata: Libellulidae)
Second record of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in Western Poland with remarks on its distribution and ecology (Odonata: Libellulidae)
Odonatrix 3(2): 33–39
pdf

MISZTA A., BOROŃ M., CUBER P., DOLNÝ A. 2007. Pojawienie się Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 i Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w 2006 roku na zbiornikach pokopalnianych województwa śląskiego (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
The occurrence of Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 and Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in sinkhole ponds in the Silesian voivodeship in 2006 (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
Odonatrix 3(2): 42–46
pdf

ŚNIEGULA S. 2007. The Odonata of the Täftean River (Västerbotten Province, Sweden)
Odonata rzeki Täftean (prowincja Västerbotten, Szwecja)
Odonatrix 3(2): 47–49
pdf


Notatki (Notes)


MICHALCZUK W. 2007. Stwierdzenie łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) na Wyżynie Wołyńskiej (Polska południowo-wschodnia)
Ornate damselfly Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) found in the Wołyńska Upland (south–eastern Poland)
Odonatrix 3(2): 40–42
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


BERNARD R., KOSTERIN O. 2007. Odonatologiczne impresje z Równiny Wasjuganu, zachodnia Syberia
Odonatological impressions from the Vasyugan Plain, Western Siberia
Odonatrix 3(2): 50–58
pdf

TOŃCZYK G. 2007. IV Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE (Brda, 18–20 V 2007)
4th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society, Brda, May 18–20, 2007 Odonatrix 3(2): 59–61
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2007. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 5. II połowa roku 2006
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 5. The second half of the year 2006
Odonatrix 3(2): 62–64
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2007. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Deszcz
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Rain
Odonatrix 3(2): 39
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska