Odonatrix 4(1), 2008 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


TOŃCZYK G., STANKIEWICZ M. 2008. Ważki (Odonata) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
Dragonflies (Odonata) of the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park
Odonatrix 4(1): 1–11
pdf

BERNARD R., DARAŻ B. 2008. Stan i siedlisko peryferyjnej, izolowanej populacji iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w południowo–wschodniej Polsce (Odonata: Coenagrionidae)
State and habitat of a peripheral and isolated population of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in southeastern Poland (Odonata: Coenagrionidae)
Odonatrix 4(1): 12–19
pdf

BUCZYŃSKI P. 2008. Wstępne badania ważek (Odonata) chełmskich torfowisk węglanowych
Preliminary studies on dragonflies (Odonata) of carbonate fens near Chełm
Odonatrix 4(1): 21–35
pdf


Notatki (Notes)


RYCHŁA A. 2008. Nowe stanowiska lecichy małej Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) w zachodniej Polsce (Odonata: Libellulidae)
New records of Keeled Skimmer Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) from western Poland (Odonata: Libellulidae)
Odonatrix 4(1): 19–20
pdf

BUCZYŃSKI P. 2008. Pierwsze stwierdzenie Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1940) na Pojezierzu Litewskim (Odonata: Coenagrionidae)
First record of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) in the Lithuanian Lake District (Odonata: Coenagrionidae)
Odonatrix 4(1): 25–27
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


BUCZYŃSKI P. 2008. XLVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Bieszczady, 26–29 czerwca 2008
47th Congress of the Polish Entomological Society, Bieszczady Mts., June 26–29, 2008
Odonatrix 4(1): 27
pdf

BUCZYŃSKI P. 2008. Wrażenia z 26. Corocznego Zjazdu Odonatologów Niemieckojęzycznych w Dreźnie (9–11.03.2007)
Impressions from the 26th Annual Congress of the German Speaking Odonatologists in Dresden (March 9–11, 2007) Odonatrix 4(1): 28–29
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


TOŃCZYK G. 2008. Klaas-Douwe B. Dijkstra (ed.). Illustrated by Richard Lewington. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham, 320 str., ISBN 0–953–1399–4–8 (oprawa miękka), ISBN 0–953–1399–5–6 (oprawa twarda), cena: Ł 21,95
Klaas-Douwe B. Dijkstra (ed.). Illustrated by Richard Lewington. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham, 320 pp., ISBN 0–953–1399–4–8 (paperback), ISBN 0–953–1399–5–6 (hardback), price: Ł 21,95
Odonatrix 4(1): 30
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2008. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Bałwan
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Snowman
Odonatrix 4(1): 11
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska