Odonatrix 6(2), 2010 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


MATOS DA COSTA J. 2010. New data of the Odonata order in the Narew National Park
Nowe dane o ważkach (Odonata) Narwiańskiego Parku Narodowego
Odonatrix 6(2): 33–36
pdf

CUBER P. 2010. Lestidae (Odonata: Zygoptera) rzadko stwierdzane w województwie śląskim
Lestids (Odonata: Zygoptera: Lestidae) rarely observed in Silesian Province
Odonatrix 6(2): 37–41
pdf

BUCZYŃSKI P., CICHOCKI W., ROZWAŁKA R. 2010. Ponowne odkrycie Somatochlora alpestris (SÉLYS, 1840) i nowe stanowisko S. arctica (ZETTERSTEDT, 1840) w Kotlinie Nowotarsko–Orawskiej (Odonata: Corduliidae)
Rediscovery of Somatochlora alpestris (SÉLYS, 1840) and new locality of S. arctica (ZETTERSTEDT, 1840) in the Orawa–Nowy Targ Basin (Odonata: Corduliidae)
Odonatrix 6(2): 42–46
pdf

STRAKA M. 2010. Preliminary studies on the durability of damselfly (Odonata: Zygoptera) exuviae
Wstępne badania nad trwałością wylinek ważek równoskrzydłych (Odonata: Zygoptera)
Odonatrix 6(2): 46–49
pdf

BUCZYŃSKI P., ŻURAWLEW P., MICHALCZUK W. 2010. Nowe dane o występowaniu Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w Polsce
New data on the occurrence of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in Poland
Odonatrix 6(2): 50–60
pdf

Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2010. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 8. Rok 2009 i uzupełnienia za rok 2008
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 8. The year 2009 and supplement to the year 2008
Odonatrix 6(2): 61–64
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2010. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Lodowe gałki
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Ice balls
Odonatrix 6(2): 41
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska